Fair trade: klíčová součást zajištění odolnosti drobných zemědělců vůči změnám klimatu2. 12. 2018


24. konference Smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) COP24 se koná ve dnech 2. až 14 prosince 2018 v Katovicích v Polsku.  

Global Fair Trade Movement (Celosvětového hnutí spravedlivého obchodu) vydalo při té příležitosti prohlášení, kterým vyzývá smluvní strany UNFCCC na COP24, aby: 

1. zavedly transparentní mechanismy, systémy pobídek a závazné právní předpisy pro soukromé subjekty za účelem zřízení spravedlivých dodavatelských řetězců odolných vůči klimatickým změnám;

2. poskytovaly drobným zemědělcům a zranitelným skupinám obyvatel finanční podporu, průpravu zaměřenou na zemědělce a technickou podporu;

3. podporovaly mechanismy na řešení internalizace nákladů nespravedlivých a ke klimatu nešetrných ekonomických aktivit;

4. zajistily, aby soukromý sektor v jižních zemích platil spravedlivé a přiměřené daně a aby státy investovaly do vývoje modelů odolných vůči klimatickým změnám;

5. investovaly do agronomického výzkumu v oblastech, které jsou nejvíc zasaženy klimatickými změnami, a podporovaly spolehlivé zemědělské postupy zaměřené na drobné zemědělce

 Celý text prohlášení v češtině.


Facebook
YouTube