Hnutí fair trade obnovilo svůj závazek dlouhodobě spolupracovat s EU na uskutečňování globální Agendy 20305. 1. 2017


Evropská komise spustila balíček opatření, který zmapuje současné aktivity a závazky EU k uskutečnění globální Agendy 2030 a nastaví nové směřování rozvojové spolupráce EU a vztahy se zeměmi Afriky a karibské a pacifické oblasti.

Hnutí fair trade vítá, že EU uznala “značný přínos” fair trade pro uskutečňování Agendy 2030 a těší se na spolupráci s Evropskou komisí ve snaze posunout dále její reakci na nové globální cíle.

Dokument Sdělení o novém evropském konsensu ohledně rozvoje má dále za cíl sjednotit rozvojovou spolupráci Evropské unie s globální agendou udržitelného rozvoje. A Sdělení o obnoveném partnerství se zeměmi africké, karibské a tichomořské oblasti (AKT) navrhuje novou fázi vztahů mezi EU a zeměmi AKT po skončení Dohody o partnerství z Cotonou v roce 2020.

Hnutí fair trade vítá, že v novém Konsensu ohledně rozvoje byl uznán “značný přínos” fair trade pro uskutečňování globální Agendy 2030 a že podpora fair trade byla zařazena na seznam klíčových aktivit EU k dosažení cílů Agendy 2030. Hnutí fair trade taktéž vítá závazek zintenzívnit podporu udržitelné spotřeby a výrobních vzorců společně s prosazováním odpovědných obchodních praktik a odpovědného managementu dodavatelských řetězců.

Hnutí fair trade nicméně lituje, že Evropská komise nevyužila této příležitosti, kterou jí Agenda 2030 nabízí, k zahájení zcela zásadního odklonu od současného modelu neudržitelného hospodářského rozvoje, který nadřazuje krátkodobé soukromé zisky nad blaho lidí a planety. Umožnit občanům kriticky smýšlet o výzvách dneška je nutnou podmínkou pro změnu paradigmatu. Hnutí fair trade proto vyzývá Evropský parlament a Radu, ať zajistí, že se neformální vzdělávání a zvyšování povědomí o rozvoji stanou nedílnou součástí plánů EU k dosažení Agendy 2030. “Hnutí fair trade zůstane i nadále kritickým přítelem a aktivním partnerem Evropské unie v naplňování Agendy 2030 a ve snaze posunout dál odpověď EU na její cíle.” prohlásil Sergi Corbalán, výkonný ředitel kanceláře Fair Trade Advocacy Office.

 

Tato tisková zpráva v anglickém znění ve formátu pdf je ke stažení zde.

Kancelář Fair Trade pro advokační činnost (Fair Trade Advocacy Office, FTAO) se vyjadřuje k férovému obchodu a obchodní spravedlnosti s cílem zlepšit životy marginalizovaných výrobců, pěstitelů a dělníků v zemích Jihu. FTAO je společnou iniciativou organizací Fairtrade International, World Fair Trade Organization-Global a World Fair Trade Organization-Europe.

Newsletter

Facebook
YouTube