Fair trade

Co je fair trade


Fair trade je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu* možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek.

Výrobci v rámci systému fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí.

Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu prostředí. Mezi základní principy fair trade patří: 

  • výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce a důstojného živobytí
  • dlouhodobé obchodní vztahy
  • dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)
  • zákaz nucené a dětské práce 
  • dlouhodobě udržitelný rozvoj místních komunit
  • kontrolované využívání pesticidů a další zemědělské chemie
  • zákaz využívání geneticky modifikovaných plodin
  • šetrnější přístup k využívání přírodních zdrojů 

Fairtradovým výrobkem rozumíme výrobek pocházející od certifikovaných výrobců Fairtrade International a od členských organizací World Fair Trade Organization.

Nedílnou součástí fair trade jsou organizace, které se aktivně angažují v podpoře producentů, zvyšují povědomí o fair trade a organizují kampaně pro změny v pravidlech a praktikách konvenčního mezinárodního obchodu.

Fair trade současně dává nám, spotřebitelům, možnost snadno a účinně podpořit udržitelný ekonomický model, dát hlas jinému způsobu obchodování a výroby. 

 

* V současné době upřednostňujeme používání termínu globální Jih před pojmem rozvojové země. Termín rozvojové země předpokládá, že opakem jsou země rozvinuté. Tento přístup vnímáme jako politicky nekorektní, protože vychází z vnímání rozvoje z pohledu euroamerického regionu, který rozvoj pojímá v ekonomickém a průmyslovém slova smyslu. Globální Jih je termín geografický a hodnotově neutrální. 


Facebook
YouTube