Fair trade

Historie fair trade


Počátky – vznik myšlenky fair trade a první iniciativy

Myšlenka spravedlivého obchodu (fair trade) a solidarity s obyvatelstvem třetího světa se objevila již koncem čtyřicátých let. Jako první se do tohoto způsobu pomoci rozvojovým zemím pustily dvě protestantské organizace v USA (Ten Thousand Villages a SERRV). V Evropě se hnutí fair trade začíná rozvíjet koncem 50. let. V roce 1959 byla v Nizozemí založena organizace SOS, která začala prodávat produkty pocházející z rozvojových zemí.

Na konferenci Spojených národů o obchodu a rozvoji (1964) byla přijata nová koncepce rozvojové pomoci. Finanční podpora by měla být nahrazena obchodem, který bude zvýhodňovat země Jihu v tržním systému zemí Severu. Heslo „Trade, not aid“ („Obchod, ne pomoc“) se od té doby stává principem spravedlivého obchodu.

V roce 1969 je v nizozemském městě Breukelen otevřen první „Světový obchod“, který se specializuje na prodej rukodělných výrobků z rozvojových zemí pocházejících přímo od výrobců. V té době se hnutí fair trade rozvíjí velmi rychle v celé západní Evropě a o dva roky později již existuje téměř 120 fair trade obchodů.

80. léta – udělování certifikací a vznik značek

V roce 1986 sami zemědělci z mexického Chiapas podporovaní holandskou nevládní organizací Solidaridad vyjadřují přání, aby je podporovala raději nákupem jejich kávy než poskytováním darů. Organizace nakonec přistoupí k udělování certifikací jejich produkce, čímž přichází s naprosto novým přístupem vedoucím k rychlému rozvoji spravedlivého obchodu.

V roce 1988 vzniká nizozemská značka Max Havelaar s logem garantujícím spotřebitelům, že jím označené produkty vznikly v souladu s principy fair trade. Tento systém umožnil dostat fair trade výrobky do široké distribuce a během několika měsíců dosáhla v Nizozemí spotřeba fair trade kávy 2 % z celého národního prodeje kávy.

Současně vznikají v dalších evropských zemích nové značky, jako TransFair či Fairtrade, a rozšiřuje se rovněž sortiment fair trade potravin o čaj, cukr, kakao, čokoládu, med a banány

.

90. léta – zakládání mezinárodních organizací

S rostoucím množstvím národních iniciativ ve sféře spravedlivého obchodu se zvyšuje potřeba jednotné koncepce rozvoje, která by usnadnila mezinárodní spolupráci a realizaci společných aktivit.

Roku 1989 ústí tato nutnost v založení mezinárodní organizace pro fair trade IFAT (International Fair Trade Association, dnes WFTO). Někteří evropští dovozci se sdružují v asociaci EFTA (European Fair Trade Association) založené v roce 1990. V roce 1994 zakládá 15 evropských sítí světových obchůdků sdružení NEWS! (Network of European World Shops) a o tři roky později vzniká další mezinárodní subjekt FLO (Fairtrade Labelling Organizations International).

Současnost – fair trade a udržitelný rozvoj

Koncept fair trade je dnes považován za součást udržitelného rozvoje. Už ze své podstaty se nemůže stavět proti globalizaci ekonomiky, protože je sám o sobě určitou formou mezinárodního obchodu. Princip spravedlivého obchodu však může nabídnout alternativní pojetí globalizace a to takové, která zohledňuje nejen ekonomický růst, ale také společenský vývoj a respekt k životnímu prostředí.

"Třetí vlna"

O třetí vlně fair trade se hovoří především v zahraničí, jedná se o nové tendence v této oblasti, zejména rozvoj spravedlivého obchodu jako soukromé podnikatelské aktivity a vznik privátních fairtradových značek u některých obchodních řetězců.

Po nevládních organizací typu Oxfam a zakládání značek jako Max Havelaar se dnes rozvíjí další aktivita v oblasti prodeje fair trade. Objevují se stále častěji podnikatelé a podnikatelky zaměřující se na prodej výhradně fair trade produktů.

Rovněž zahraniční sítě hyper a supermarketů se přizpůsobují rostoucímu zájmu o fair trade a vyvíjejí vlastní řady produktů odpovídající těmto principům. Z pro nás známých řetězců to je např. Carrefour a Lidl. Tyto nové směry ukazují na další dosud nevyčerpané možnosti rozvoje spravedlivého obchodu.

Volně přeloženo a upraveno dle Poss, Samuel. Le commerce équitable en 2009. Trade for Development Centre. Bruxelles. 2009.


Facebook
YouTube