Fair trade

Základní principy hnutí fair trade


Hnutí fair trade se hlásí k deseti principům, které jej odlišují od konvenčního mezinárodního obchodu:

 

  1. Vytváření příležitostí pro ekonomicky znevýhodněné pěstitele a výrobce
  2. Transparentnost a odpovědnost
  3. Férové obchodní praktiky
  4. Vyplácení férové ceny
  5. Vyloučení dětské a nucené práce
  6. Nediskriminace, rovnost příležitostí, podpora ekonomické soběstačnosti žen a svoboda shromažďování
  7. Dobré pracovní podmínky
  8. Budování kapacit
  9. Propagace fair trade
  10. Ochrana životního prostředí

 

 

Plné znění 10 principů fair trade definovaných World fair trade organization (Světovou fairtradovou organizací) najdete zde.


Facebook
YouTube