Fair trade

Certifikační proces


Výrobky označené známkou FAIRTRADE® musí být certifikovány, a to na všech úrovních obchodního řetězce od producenta až po balené výrobky připravené k prodeji koncovým spotřebitelům. Jedině takto je zákazníkům zaručeno, že označený výrobek skutečně splňuje standardy Fairtrade.

S žádostí o udělení certifikátu kontaktujte Fairtrade Česko a Slovensko. Po podání přihlášky a zaplacení poplatku dojde k evaluaci přihlášky a je vydáno povolení k obchodování. Od této chvíle může obchodník nakupovat a prodávat produkty se známkou FAIRTRADE®. Do šesti měsíců následuje první audit a poté evaluace auditorské zprávy a vydání certifikátu. Audit se opakuje každý rok, přičemž fyzický audit jednou za tři roky.

Malé podniky

Pro tzv. malé podniky byl vyvinut méně administrativně i finančně náročný certifikační systém. Pro získání certifikátu pro malé podniky musíte splňovat následující požadavky:

  1. Stát se licenčním partnerem.
  2. Zpracovávat nebo balit produkty s certifikací Fairtrade.
  3. Nebýt v přímém obchodním vztahu s producenty.
  4. Prodávát finální produkt pod vlastní značkou.
  5. Váš celkový roční obrat nesmí přesáhnout dva miliony eur.
  6. Vaše roční objemy prodeje Fairtrade produktů nepřekračují stanovené limity.

Facebook
YouTube