Fair trade

Systém Fairtrade


Fairtrade je nejznámější a nejrozšířenější systém sociální certifikace na světě.


Obchodní vztahy založené na vzájemném respektu a transparentnosti, na kterých je Fairtrade založen, umožňují znevýhodněným producentům a pracovníkům ze zemí globálního Jihu zlepšovat jejich životní úroveň.

Mezinárodní certifikační známka FAIRTRADE® zaručuje spotřebitelům, že výrobky splňují nejvyšší sociální, ekonomické a environmentální standardy stanovené organizací Fairtrade International.

Základní kritéria pro udělení známky FAIRTRADE® jsou:

 

  • stabilní minimální výkupní ceny pokrývající náklady na produkci a důstojné živobytí, které nejsou závislé na výkyvech cen na světovém trhu
  • fairtradový sociální příplatek určený na investice do rozvoje komunit (školy, zdravotnictví, infrastruktura)
  • žádná nezákonná dětská a nucená práce
  • předfinancování produkce a dlouhodobé obchodní vztahy
  • udržitelné zemědělské postupy, které nezatěžují životní prostředí
  • důstojné a bezpečné pracovní podmínky
  • vyšší ceny za produkty ekologického zemědělství

 

 

Známka FAIRTRADE® je udělována konkrétním výrobkům a nevztahuje se na společnosti nebo organizace, které s těmito výrobky obchodují.


Facebook
YouTube