Fair trade

Světová fairtradová organizaceSvětová fairtradová organizace (WFTO) (dříve IFAT, International Fair Trade Organisation) je mezinárodní systém fair trade zahrnující 300 členských organizací v 70 zemích světa.
Členství je velmi pestré, od malých producentských organizací po velké kooperativy a od jednotlivců-dodavatelů po obchody s obratem několika milionů eur. Dvě třetiny všech členů WFTO pocházejí z rozvojových zemí.
Standardy WFTO jsou vyvíjeny v komisi pro standardy a monitoring a podílí se na nich celá řada dotčených subjektů včetně producentů, exportérů a importérů, maloobchodníků a dalších fairtradových organizací zabývajících se osvětou. Jsou každoročně schvalovány valnou hromadou WFTO.

WFTO vyvinula 10 mezinárodních standardů pro fairtradové organizace (FTOs), jmenovitě se týkají:

 1. vytváření příležitostí pro ekonomicky znevýhodněné producenty
 2. transparentnost a odpovědnost
 3. obchodní praktiky
 4. platba odpovídající fairtradové ceny
 5. zákaz dětské práce a nucené práce
 6. nediskriminace, genderová rovnost, svoboda sdružování
 7. pracovní podmínky
 8. budování kapacit
 9. propagace fair trade
 10. ochrana životního prostředí

Každý standard je doprovázen sadou měřitelných indikátorů a příslušnými kritérii, která jsou různá pro „vstupní“ a „postupnou“ úroveň. Fairtradové organizace mohou v souladu s těmito standardy dosáhnout práva použití FTO známky (logo WFTO) pro jejich organizaci.

Pro zajištění souladu s WFTO standardy byl vyvinut třívrstvý monitorovací systém spočívající v:

 1. dvouletém sebehodnocení prováděném každým členem
 2. revizi partnerů, obvykle prováděných obchodními partnery a
 3. náhodnou externí kontrolou 5-10% organizací za každý rok

Monitorovací systém je doprovázen reklamačním řízením. Pokud je reklamace věrohodná, tak může být provedeno externí ověření příslušné organizace. Vyšetřování může vést k přerušení či vyloučení z členství a k omezení práva používat FTO známku.


Facebook
YouTube