Média

Obrázky a grafy


Zvyšující se tendence ve spotřebě fairtradových výrobků v roce 2011 – grafika a komentáře


Vývoj prodeje fairtradových výrobků od roku 2005 do roku 2011
Na grafu vidíme rychle rostoucí spotřebu fairtradových produktů. V roce 2010 byl 60% nárůst spotřeby zapříčiněn vstupem maloobchodních řetězců na trh s fairtradovými produkty – výrazně se tak zvýšila jejich dostupnost pro zákazníky a podíl řetězců na celkovém ročním obratu činil až 47%.

(v milionech korun) Zdroj: Fairtrade Česká republika, 2012

Struktura prodávaných výrobků Tradičně je již největší zájem o kávu s certifikací Fairtrade, její podíl v porovnání s ostatními výrobky se v roce 2011 ještě zvýšil. V roce 2010 tvořil prodej kávy na obratu s fairtradovými produkty 40%, v roce 2011 je to až 63%. Je to způsobeno vstupem gastronomických zařízení (zejména kaváren) na trh, toto číslo výrazně ovlivnila také firma Tchibo, která začala ve svých prodejnách nabízet kávové nápoje s certifikací Fairtrade. Dále se zvyšuje zájem o produkty z bavlny, můžeme očekávat také nárůst zájm o faitradovou kosmetiku. Mezi další žádané produkty patří také čokoláda, kakao a další cukrovinky. Chybí nabídka čerstvého ovoce (v minulém roce pouze 1% z celkového obratu), zatím nejsou dostupné řezané květiny s certifikací Fairtrade. Mezi nápoje patří zejména ovocné džusy (firma Pfanner) a také víno. Do kategorie zpracované potraviny patří marmelády, sušenky či například zmrzliny.

Zdroj: Fairtrade Česká republika, 2012

Struktura prodejních míst Struktura prodejních míst se výrazně mění – před několika lety tvořily většinu těchto míst tradiční prodejny s produkty fair trade a malé obchody, v současnosti jsou největšími hráči na trhu maloobchodní řetězce a gastronomická zařízení, jejichž význam v roce 2011 výrazně vzrostl. Neustále se mezi prodejními místy objevují také prodejny zdravé výživy, bioobchody a prodej přes internet. Zdroj: Fairtrade Česká republika, 2012

Facebook
YouTube