O nás

Historie Fairtrade ČS


V roce 2004 byla založena Asociace pro fair trade jako platforma pro setkávání neziskových organizací a firem věnujících se obchodování s fairtradovými produkty a jejich propagaci. Jedním z definovaných cílů organizace bylo stát se národním zástupce Fairtrade International pro Českou republiku, což znamená také administraci licenčních poplatků za používání známky FAIRTRADE®. Tohoto cíle bylo dosaženo v roce 2009, kdy jsme uzavřeli s Fairtrade International smlouvu jako marketingová organizace pro ČR.

 

V roce 2012 se Asociace pro fair trade přejmenovala na Fairtrade Česká republika.

 

Na začátku roku 2014 jsme převzali záštitu také nad slovenským trhem s fairtradovými produkty a název organizace se změnil na Fairtrade Česko a Slovensko.

 

V prosinci 2014 přijala valná hromada Fairtrade ČS nové stanovy, podle kterých mohou být členy platformy pouze organizace, které se primárně nezaměřují na podnikání. Obchodním subjektům a také například jednotlivcům je otevřen status pozorovatele.

 

Mezi hlavní oblasti činnosti Fairtrade ČS patří rozvoj trhu a podpora prodeje fairtradových výrobků v České republice a na Slovensku, zvyšování informovanosti a zapojování spotřebitelů a odborné veřejnosti do podpory fair trade, monitoring používání známky FAIRTRADE® v ČR a na Slovensku a dohled nad dodržováním stanovených pravidel pro její použití. Důležitou součástí je také marketingová podpora produktů označených známkou FAIRTRADE®, zastupování českého a slovenského fairtradového hnutí v zahraničí a další činnosti, které jsou v souladu s cíli a posláním Fairtrade ČS. 


Facebook
YouTube