Obchodníci

Certifikace malých podniků


Postup certifikace a její cena


Kdo může o certifikaci požádat?

Certifikace pro malé podniky je dostupná pro obchodníky, kteří:

 • Mají zároveň uzavřenou licenční smlouvu s Fairtrade Česko a Slovensko, tzn. prodávají Fairtrade produkty pod svou obchodní značkou
 • Zpracovávají nebo balí Fairtrade certifikované produkty
 • Nejsou plátci sociální prémie a minimální ceny, tzn. nejsou přímí dovozci od producentů z rozvojových zemí
 • Prodávají finální produkty (= hotové produkty) přímo spotřebiteli
 • Mají celkový obrat ≤ 2 miliony €
 • Mají roční objemy prodejů Fairtrade produktů menší než jsou limity pro malé zpracovatele
 • V případě, že se jedná o podnik zpracovávající Fairtrade bavlnu, musí být podepsána shoda se sekcí 10 Standardu pro bavlnu

Maximální roční limity prodejů Fairtrade produktů:

 • Káva (pražená) - 8 tun
 • Káva (instantní) - 4 tuny
 • Čaj - 1,25 tuny
 • Med - 5 tun
 • Složené produkty - 1,25 tuny
 • Kakaový prášek - 3,75 tuny
 • Čokoláda - 3,75 tuny
 • Ořechy a olejová semena - 1,25 tuny
 • Sušené ovoce - 1,25 tuny
 • Bylinky a koření - 0,1 tuny
 • Bavlna - 15 tun
 • Bavlněné produkty - 1250 produktů

Průběh certifikace

Po podání přihlášky a zaplacení vstupního poplatku dojde k evaluaci přihlášky a je vydáno dočasné povolení k obchodování na tři roky. Od této chvíle může obchodník nakupovat a prodávat produkty se známkou Fairtrade®. Během tří let následuje první audit inspektorem z FLO-CERT. Audit se opakuje po dalších třech letech. Nejpozději v této době musí dojít k fyzické návštěvě provozovny. Následně proběhne evaluace auditorské zprávy experty z FLO-CERT a při bezproblémovém průběhu i vydání certifikátu. Fyzický audit v provozovně se pak pravidelně opakuje v intervalu šesti let.

Cena certifikace

Cena certifikace pro malé podniky je 750 EUR za každé tři roky, tzn. 250 EUR ročně. První platba musí být uhrazena v prvním roce, další platby se opakují ve tříletých intervalech.


Facebook
YouTube