Obchodníci

Certifikace středních a větších podniků


Postup certifikace a její cena


Průběh certifikace

Po podání přihlášky a zaplacení vstupního poplatku dojde k evaluaci přihlášky a je vydáno dočasné povolení k obchodování na šest měsíců. Od této chvíle může obchodník nakupovat a prodávat produkty se známkou Fairtrade®. Během šesti měsíců následuje první fyzický audit v přímo v provozovně, následně evaluace auditorské zprávy experty z FLO-CERT a při bezproblémovém průběhu i vydání certifikátu. Fyzický audit v provozovně se pak pravidelně opakuje v intervalu tří let.

Cena certifikace

Cena kontroly a auditu u větších firem je rozdělena na několik částí:

Žadatelé o kontrolu podniku musí při podání žádosti certifikační společnosti FLO-CERT uhradit vstupní poplatek 525 EUR. Podniky zpracovávající bavlnu musí navíc uhradit náklady na Sociální audit, který je pro vydání Fairtrade certifikátu u bavlněných výrobků povinný (detailní rozpis nákladů je na stránkách společnosti FLO-CERT).

Roční náklady na kontrolu plnění Fairtrade standardů jsou rozděleny podle několika kritérií a velikostí podniků:

  • Střední podnik - cena za první audit - 1260 EUR. V dalším roce a při bezproblémovém průběhu - 420 EUR
  • Velký podnik - cena za první audit - 2730 EUR. V dalším roce a při bezproblémovém průběhu - 1890 EUR.
  • Kategorie středního a velkého podniku jsou definovány na základě ročních objemů pro jednotlivé produkty. Součástí ceníku auditů společnosti FLO-CERT jsou i speciální poplatky za každý další produkt, za každou další provozovnu, za opakovaný audit a pod. Přesný seznam poplatků, vysvětlení kategorií objemů pro jednotlivé velikosti podniků a další informace jsou dostupné na stránkách společnosti FLO-CERT.


Facebook
YouTube