Obchodníci

Licence Fairtrade


Obchodníci, kteří chtějí prodávat produkty se známkou FAIRTRADE® pod svojí obchodní značkou, musí získat licenci k jejímu používání.

Komu je licence Fairtrade určena

Obchodníkům, kteří zpracovávají nebo nakupují produkt s certifikací Fairtrade a chtějí ho uvádět na trh pod svojí obchodní značkou.

Podmínky, které je třeba splnit:

  • získat licenci na používání známky FAIRTRADE® na produktech a stát se tak licenčním partnerem
  • odvádět pravidelný licenční poplatek Fairtrade Česká republika

S žádostí o udělení licence se obracejte na Fairtrade Česko a Slovensko. Součástí žádosti je předložení grafického návrhu obalu produktu se známkou Fairtrade® ke schválení. Podepsáním licenční dohody se stáváte licenčním partnerem.

Licenční poplatek

Licenční partneři platí poplatek za používání známky FAIRTRADE® ve výši 2 % velkoobchodního obratu daného produktu. Poplatek je kalkulován čtvrtletně na základě předložení zprávy o obratu z prodeje certifikovaných výrobků. Peníze vybrané na licenčních poplatcích jsou využity k financování systému Fairtrade:

  • zvyšování povědomí o známce FAIRTRADE®
  • podpora marketingu
  • vytváření standardů pro nové produkty
  • vývoj nových oblastí výroby (nové typy výrobků)
  • podpora producentů

Facebook
YouTube