Obchodníci

Ochraná známka FAIRTRADE®


Mezinárodní certifikační známka FAIRTRADE® je exkluzivním vlastnictvím Fairtrade International (dále jen FI) a mezinárodně zaregistrovaná jako ochranná obchodní známka (pro EU s číslem 002606994; u World Intellectual Property Organisation (WIPO) s číslem 806431). V České republice je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví, číslo spisu 7408917 a 1001027 a její správou je smluvně pověřena Fairtrade Česko a Slovensko.

Význam a hodnoty známky:

  • Známka má vysokou morální a finanční hodnotu a musí tak být prezentována.
  • Známka reprezentuje celý certifikační systém Fairtrade a slouží jako komunikační nástroj mezi fairtradovými producenty a spotřebiteli.
  • Známka na výrobcích umožňuje spotřebitelům jednoznačně rozpoznat, že jsou s certifikovány v souladu se standardy Fairtrade.

Z toho plynou důležitá omezení jejího použití:

  • Známka nesmí souviset s jinou značkou, známkou, či identitou.
  • Známka nesmí souviset s výrobky, které nebyly certifikovány v souladu se standardy Fairtrade.
  • Známka nesmí být používána mimo kontext výrobku, který je touto známkou označen.
  • Certifikační známka nesmí být nikdy použita tak, aby naznačovala podporu či sponzorství jakékoli události organizací FI, nemáte-li explicitní písemný souhlas tak učinit.
  • Jediná možnost použití bez spojitosti s konkrétním výrobkem, který známku nese, je za účelem informování o tom, co tato známka znamená. V takovémto případě však nesmí být spojována se jménem firmy a musí být doprovázena textem, který jí vysvětluje. Např. "Takto poznáte certifikované výrobky Fairtrade" nebo "Certifikace v souladu se standardy Fairtrade" apod.

Pro propagační účely je možné známku FAIRTRADE® používat pouze po uzavření písemné dohody s Fairtrade ČS.

- v případě Vašeho zájmu o jakékoliv použití známky FAIRTRADE®, či zaslání manuálu jejího grafického použití, konzultujte Fairtrade ČS (info@fairtrade-cesko.cz, tel.: 734 336 592).

FI si vyhrazuje právo podniknout soudní kroky proti komukoliv, kdo reprodukuje nebo okopíruje certifikační známku v jakékoli formě bez předchozí autorizace od FI nebo Fairtrade ČS. Prosím ohlaste FI nebo Fairtrade ČS jakékoli zneužívání známky, protože ochrana integrity známky je velmi důležitá.

 


Facebook
YouTube