Producenti

I dělníci na čajových plantážích na Srí Lance mají svůj hlas05. března 2015

Čaj je nepostradatelnou součástí srílanské ekonomiky, která zaměstnává přes milion lidí. Nedávno přivedly půdní eroze, klimatické změny a práva dělníků udržitelnost dalšího rozvoje na samou hranici. Ve Stassenských bio pozemcích ale udržitelnost není jen trendem, nýbrž integrální součástí způsobu života. Je to směr, kterým se Stassenské bio pozemky rozhodly jít v roce 1992, když se rozhodly stát se členem Fairtrade certifikovaných plantáží. 

Podle Rajaratnama Gnanasekerana, manažera jednoho ze Stassenských pozemků a předsedy Srílanské asociace Fairtrade výrobců, bylo před zapojením do Fairtrade prostředí, ve kterém dělníci pracovali, plné strachu a povinností. Jejich hlas nikdo neposlouchal, což vedlo k ještě větším rozdílům mezi jejich potřebami a cíli managementu. 

Motivace ke zlepšení

Motivace pro zapojení do Fairtrade systému byla dvojí: jednak palčivé potřeby dělníků, jednak požadavky kupujících. Aby byli schopni dodržovat Fairtrade standardy a principy, musely nastat určité změny. Nejprve k nim byl odpor, ale vzrůstající povědomí a školení pomohly s překonáním tohoto odporu a pomalu, ale jistě začal být hlas dělníků slyšet. 

Práva dělníků nebyla jedinou výzvou, které Stassenské bio pozemky čelily. Další výzvou bylo dostupné vzdělání. Právo na vzdělání má každý občan Srí Lanky, ale nejbližší škola se nachází několik kilometrů od Stassenských bio pozemků. To činilo docházku velice obtížnou a pro malé děti takřka nemožnou, protože by musely každý den absolvovat dlouhou cestu po drsných silnicích. 

Problém umocňoval ještě nedostatek veřejné dopravy. Plantáže si soukromý autobus dovolit nemohly. Jelikož bylo vzdělání pro dělníky ze Stassenských bio pozemků natolik důležité, rozhodla Fairtrade prémiová komise o využití prémie na nákup školního autobusu. 

„Cesty jsou ve špatném stavu a děti školou povinné nemůžou chodit do školy pěšky,“ vysvětlil pan Gnanasekeran. „S pomocí peněz z prémie koupili autobus a všechny děti tak mají možnost chodit do školy. A chodí jich tam skoro sto procent, nikdo nezůstává doma.“ Teď všechny děti starší šesti let vozí do školy a zpátky do jejich domovů školní autobus. 

Jakou cenu má hlas dělníka?

Je to právě Fairtrade prémiová komise, složená z dělníků samotných, která je asi nejsilnějším aspektem Fairtrade, nikoliv management. Komise zajišťuje, že jsou vyslyšeny nejdůležitější potřeby a že právě dělníci a jejich rodiny (a komunita) získají okamžité výhody. Tento demokratický systém poskytl dělníkům dodatečný hlas, kterým mohou rozhodnout o využití svých těžce vydělaných peněz. Umožnilo jim to nejen o svých problémech mluvit, ale i hledat na ně řešení. 

 „Je to právě Fairtrade prémiová komise, kde ženy a muži, možná dokonce poprvé, sedí všichni kolem jednoho stolu,“ říká pan Gnanasekeran. „Každý vyjadřuje svoje nápady a všechny tyto nápady jsou si rovny. Takovou šanci nedostanou nikde jinde než v systému Fairtrade.“

Fairtrade prémie pomohla ke zlepšení podmínek na několika srílanských plantážích poskytnutím dosažitelného vzdělání nebo vybudováním a zásobováním místního obchodu. Dnes je situace na Stassenských bio pozemcích úplně jiná, dělníci a management spolupracují, společně diskutují o svých problémech a snaží se najít řešení. 

„Přístup dělníků se změnil, už se nebojí, jsou šťastní. Nepanuje už mezi nimi strach, jsou schopni jít a promluvit si s managementem přímo,“ říká pan Gnanasekeran. 

Fairtrade certifikace a Fairtrade prémiová komise daly dělníkům hlas. Dělníci sami cítí, že už nejsou jen pouhou pracovní silou, ale živoucí součástí organizace. 

V roce 2014 byly Stassenské bio pozemky oceněny Fairtrade cenou jako nejlepší organizace najaté práce v Asii a Pacifiku. 

 

 


Facebook
YouTube