Producenti

Sladká chuť demokracie v Pobřeží slonovinyErnest Kouadou Konan je pěstitelem kakaa styčnou osobou výrobního družstva ECOJAD, členské organizace ECOOKIM v Pobřeží slonoviny. ©Éric St-Pierre
Družstvo Kapatchiva, členská organizace ECOOKIMu má 567 členů v pěti komunitách. Družstvo Kapatchiva bylo založeno v roce 2003 a má 100 členů. Členem ECOOKIMu se stalo v roce 2007. Družstevní sklady a kanceláře byly vybudovány s pomocí Fairtrade prémií. ©Éric St-Pierre
Aminata Bamba je v ECOOKIMu ředitelkou pro udržitelnost. ©Kyle Freund

24. března 2015

Místní farmáři působí v zemi, která během voleb před čtyřmi lety zažila obrovský chaos a nepokoje. Není tedy divu, že ústředním pro rozvoj a popularitu ECOOKIM – družstva pěstitelů kakaa v Pobřeží slonoviny – se stala silná demokratická struktura a jasný smysl pro budoucí směřování.

V posledních letech se počet členů ECOOKIMu zvýšil z osmi na 23. Nyní družstvo zastupuje 12 000 drobných pěstitelů a věří, že mu jeho profesionalita a prokazatelná demokracie v rozhodovacích procesech pomůže přilákat další členy.

Řeči o vládnutí a volbách mohou znít prázdně a byrokraticky, ale pravda je jiná. Tím, že má každý právo se vyjádřit, mohou dodatečné prostředky pocházející z Fairtrade a investice z Fairtrade prémií pomáhat přesně tam, kde to pěstitelé a komunity potřebují.

Lidé na správných místech

Klíčovou osobou, která se stará o to, aby celý tento proces fungoval, je Aminata Bamba, ředitelka pro udržitelnost. Aminata je vystudovaná agro-inženýrka a má na starosti školící programy týkající se organizace, dětské práce, Fairtrade standardů a genderových otázek.

Je velice oblíbená. Vzpomíná si na jeden okamžik, kdy kolem ní jeli farmáři na motorkách, a když ji viděli, začali troubit na pozdrav klaksony svých motorek. „Chtěli mi ukázat svoje farmy, abych viděla všechny zlepšení a jak krásná se jejich pole stala,“ usmívá se Aminata.

Motorky samy jsou znamením zvyšujících se příjmů přicházejících s Fairtrade. Farmy se mohou nacházet i 6 km daleko od obydlí farmářů. Kola a motorky jsou tak pořizovány pro zjednodušení a urychlení cesty, poskytující více času na práci samotnou.

ECCOKIM

ECOOKIM byl založen jako družstvo v roce 2004 a prvních prodejů v rámci Fairtrade se dočkal v roce 2011. Ne všichni místní pěstitelé jsou členy. Často se nechtějí stát členy z historických důvodů, říká Aminata. Ale rostoucí počet zaměstnanců se ukazuje jako velice efektivní a získává si důvěry čím dál většího počtu pěstitelů.

Investice do obchodních projektů jsou mezi pěstiteli populární a mnohé hlasy týkající se využití prémie jdou právě tímto směrem. Byl vybudován sklad na skladování kakaa, byly založeny školící programy na využití pěstitelské technologie, pěstitelé se učí technikám zlepšené fermentaci. Organizace investuje do vstupů, hnojících přístrojů, nových rostlin a rostlinných školek. Byl najat zemědělský technik, který radí pěstitelům a školí vedoucí, kteří pak dál podporují pěstitele ve své komunitě.

Prémie byla také použita na zajištění dohledatelnosti. Automatický systém nahrává produkci každé farmy, když je přivezena do skladu. To pomáhá určovat přítomnost starých stromů (ty produkují méně kakaa) a ukazuje, kde je zapotřebí pomoc.

Všechny tyto změny vedly ke zlepšení kvality, k větším prodejům, k vyšším příjmům a dávají větší naději do budoucna. Zlepšení v sadbě přinesla zvýšení produkce z 250 kg/ha na 650 kg/ha.

„Je to tak pozitivní, když ke mně někdo přijde a řekne, že zvýšil svůj objem produkce a sklizeň,“ říká Aminata. „Krůček za krůčkem tady vidíme rozdíl v kvalitě života. Nedávno mi ženy řekly, že konečně mají svoji postel. Před tím spaly na vlněných matracích.“

Aminata ale upozorňuje i na to, že družstvo má potenciál prodávat 30 000 t Fairtrade certifikovaného kakaa ve finančním roce do září 2015, ale nasmlouváno má jen 8 500 t. Zvýšené prodeje nejsou jen chtěné, ale i potřebné.

Pěstitelé hlasovali také pro sociální zlepšení, jako např. školy, a prošli školením týkajícím se dětské práce a genderových otázek.

„Lidé v komunitě stále víc a víc chápou, že musí posílat děti do školy,“ vysvětluje Aminata. „Říkáme členům, že když pošlou děti do školy, vrátí se na farmu po ukončení vzdělání a pomůžou jim zvýšit příjem díky lepšímu plánování a business managementu.“

Aminata podotýká, že požadavky Fairtrade mají jasné výhody kromě ceny a prémie.

„Rozvojový plán je projednáván na naší valné hromadě, na které vždy jeden delegát zastupuje deset členů družstva. Všechna rozhodnutí ohledně využití prémie jsou činěna společně. Každé družstvo rozhoduje o tom, jak má být využita prémie. Všichni členové se účastní diskuze.“ 

To je podle Aminaty silnou stránkou systému. „Fairtrade je o transparentnosti a o tom, že rozhodnutí se mají dělat společně.“


Facebook
YouTube