Producenti

Družstvo pěstitelů kávy KCU, TanzánieProdukce kávy v Tanzánii

Káva se stala od dob kolonialismu v Tanzánii národní kulturou. Původně hospodařili afričtí farmáři zpravidla pro vlastní spotřebu, koloniální moc je však svými daňovými zákony a vynuceným stěhováním hnala stále více k pěstování plodů na prodej.

Ještě dnes pochází 80 – 95 % tanzanské produkce kávy z malorolnických rodinných podniků. Surovou kávu dodávají družstvům, která zajišťují její přepravu a prodej. Tanzánie patří k zemím, které jsou značně závislé na exportu kávy. Země hledala již dávno cestu, jak se čelit nestálému trhu s kávou a jak stabilizovat zisky z exportu. Naděje přitom spočívala ve vlastní výrobě instantní kávy v továrně Tanica.

Továrna Tanica

Dnes se v továrně Tanganyika Instant Coffee Company (Tanica) u Bukoby vyrábí rozpustná káva Tanzánie a Africafé.

Pro získání potřebného kávového extraktu k výrobě instantní kávy musejí být kávové boby nejdříve praženy a po vychladnutí okamžitě semlety, aby nedošlo během procesu pražení ke ztrátě uvolňujících se éterických olejů. Během sušení se tekutý koncentrát mění v horkém vzdušném proudu na prach a kapky jsou zbavovány obsahu vody, dokud nezůstanou pouze jemné prachové částečky. Tato metoda, považovaná za zastaralou, má znatelně menší spotřebu energie než metoda sušení zmrazováním.

Firma Tanica se již určitou dobu nachází v procesu privatizace. Privatizace trvá v Tanzanii často déle, protože přednost převzít podnik mají nejdříve zaměstnanci a místní investoři. Omezené finanční prostředky tento proces ztěžují. Doposud patřilo 75 % tanzanským kávovým úřadům, 7 % Družstvu KCU, 7 % Družstvu Krague a 11% vlastním zaměstnancům.

V roce 2004 se podařilo německému fairtradovému dovozci EL PUENTE uvést bio kávu Tanzánie na evropský trh přímými smlouvami s družstvem KCU.

Družstevní unie Kagera (Kagera Cooperative Union, KCU)

KCU sdružuje 124 družstev, která čítají více než 60.000 malých farmářů. Ti pěstují převážně kávu typu robusta v regionu Kagera na severozápadě Tanzánie. Každoročně vyprodukují cca 9.000 tun kávy. 15 % z této úrody je použito k výrobě instantní kávy. Káva z vesnic v regionu Kagera je svážena na 124 sběrných míst.

KCU je rozdělena ve dvou oblastech Bukoba a Muleba v regionu Kagera, západně od jezera Victoria. Tyto dvě oblasti mají rozlohu 15.000 km2 a jsou pro ně typické tradiční tanzanské vesnice, z nichž v každé jsou obvykle jedno až dvě primární družstva. Každé primární družstvo vlastní cca 500 pěstitelů kávy. KCU je složena ze 124 takových primárních družstev.

KCU byla založena v roce 1950 na podporu drobných pěstitelů. Do roku 1990 však vždy končila jejich káva na tanzanské burze a dále byla obchodována překupníky. Toto byla také jediná informace, kterou o cestě jejich kávy farmáři měli. V roce 1990, kdy se KCU zapojila do systému fair trade a byly zavedeny přímé dovozy do Evropy, se situace radikálně změnila.

Díky přímým dovozům a aktivní podpoře svých členů může KCU platit farmářům o 100 % víc než je běžná tržní cena kávy. KCU je rovněž zapojena do programu Podpora exportu afrických bio produktů, zasazuje se o inovativní a ekologicky méně zátěžový typ produkce a podporuje život farmářských komunit. KCU rovněž dbá na neustálé zvyšování kvality kávové produkce a zasazuje se o neustálý růst příjmů svých členů.

Konkrétní dopady fair trade v KCU

Sociální rozvoj

Díky kolektivnímu sběru a prodeji kávy vytvořili členové společný fond, do kterého je odváděna část zisku z prodeje. Tyto úspory jsou využívány k podpoře vzdělání dětí, rozvoji zdravotnictví a k pokrytí dalších základních potřeb komunity. Založení takového fondu je možné pouze v případě, že se drobní pěstitelé budou sdružovat a zapojovat do fairtradových družstev.

Fairtradová prémie je využívána na rozvoj infrastruktury mezi farmářskými vesnicemi a sběrnými centry. Z další části této prémie byly postaveny školy a zdravotnická zařízení.

Ekonomický rozvoj

Za veškerou kávu prodanou v rámci systému fair trade získávaji producenti vyšší cenu. KCU a její členové jsou rovněž schopni lépe čelit kolísavosti trhu s kávou.

Díky minimálním cenám za kávu mohli členové KCU investovat do továrny na výrobu instatní kávy Tanica. Export již zpracované kávy umožňuje producentům větší zisky, které zůstávají v zemi, než kdyby vyváželi pouze nepraženou kávu. KCU v současnosti vlastní 51 % továrny Tanica.

Součástí ekonomického rozvoje je rovněž zvyšování informovanosti pěstitelů o situaci na mezinárodním trhu. KCU je v pravidelném kontaktu s fairtradovými partnery, národními iniciativami FLO a Fairtrade International.

Ochrana životního prostředí

Pěstitelé dostávají příplatky za produkci v bio kvalitě. KCU spolu s evropskými partnery se tak snaží podporovat producenty, aby se co nejvíce zapojovali do bio produkce a tak přispívali k nižšímu zatížení životního prostředí. Cena bio kávy je vyšší o 20 centů za libru a fairtradová prémie se navyšuje o 10 centů.

Zpracováno dle: http://www.kcu-tz.com/ a https://www.el-puente.de/


Facebook
YouTube