Producenti

Krásné ráno z Ugandy!Slunce můžete skoro nastavovat hodinky. Když Slunce vychází nad poli v regionu Bukomansimbi v Ugandě, jsou už pěstitelé z Družstva Kibinge venku a ošetřují svoje kávové keře vysoko na svazích centrální Afriky. 

Ze semen, zasazených čtyřmi podnikavými místními pěstiteli kávy v roce 1995, se přes léta stal příběh opravdového úspěchu, ze kterého má prospěch širší komunita v této izolované, ale zelenající se oblasti Ugandy. 

Hlavní manažer David Lukwata je součástí skupiny od samého začátku. 

„Jsem tak pyšný na to, co jsme dokázali,“ říká. „Je fantastické být toho součástí.“

Od neúspěchu k úspěchu

Po 15 letech potíží s tím vyjít s penězi se původní společnost v roce 2009 chytře rozhodla stát se členským družstvem, aby byla schopna vygenerovat víc udržitelného zisku jak pro pěstitele, tak pro společnost samotnou. Stalo se tak a společnosti to umožnilo investovat více prostředků do svého vybavení a procesních kapacit a poskytnout lepší příjem svým členům. 

Pro mnohé muže a ženy, kteří jsou členy družstva, je pěstitelství jejich jediným zdrojem příjmů. Proto zlepšení přístupu na trh a zvýšení příjmů přímo ovlivňuje jejich životní úroveň a související kvalitu života. 

Vedeno principem integrity, profesionality, kompetencí, respektu, férovosti a transparentnosti, má nyní družstvo přes 1 600 věrných členů – třetina z nich jsou ženy – a 15 zaměstnanců na plný úvazek. 

Lukwata a někteří další pěstitelé kávy z Kibinge se zapojili již na samém začátku a mnozí z nich stojí za rozvojem družstva. Díky jejich společné snaze teď stovky rodin v oblasti sklízení plody úspěšné organizace, rozumných pěstebních praktik, podporující struktury umožňující prosperovat všem, a samozřejmě benefitů z Fairtrade certifikace z roku 2011. 

Nedávné iniciativy Družstva Káva z Kibinge se zaměřovaly na získání přístupu na lepší trhy a navracení pěstitelům ještě více prostředků. Pan Lukwata potvrzuje, že členství ve Fairtrade jim otevřelo do té doby nepřístupné trhy.  

“Dalo nám globální publicitu. Teď máme kontakty všude – sítě tady v Ugandě, Fairtrade síť v Africe (Fairtrade Afrika). Když jsme se nechali certifikovat, stali jsme se rozpoznatelnými. Kupující z celého světa nás kontaktují napřímo – dokonce dřív, než my kontaktujeme je – protože máme Fairtrade certifikaci. Máme exportní licenci a získali jsme mezinárodní ocenění,“ podotýká pan Lukwata, který hovoří se zřejmým nadšením a vášní. 

Vysoká kvalita Robusty z Ugandských výšin

Káva je v Ugandě významnou exportní plodinou, s více než milionem domácností navázanými na pěstování kávových zrn, které mnohým z nás pomáhají úspěšně začít nový den.

Kibinge se nachází asi 150 km od hlavního města Ugandy Kampaly. Panuje tu tropické klima a půlroční období dešťů. Celá oblast je známá svojí excelentní Robustou. Množství druhů, celkově zhruba třetině celosvětově pěstovaných, se v plodorodné půdě pod stínem stromů vysoko v horách daří skvěle. Vzhledem k tomu, že Robusta obsahuje o 25 % více kofeinu a má silnější chuť než Arabica, je primárně určena na směsi na kávu espresso. 

Ekonomický pokles a politická nestabilita v roce 1995 způsobily prudký pokles kvality a objemu produkované kávy. Právě v tomto klíčovém okamžiku se původní pěstitelé rozhodli vrátit zpátky do hor Kibinge tradici vysoce kvalitní kávy Robusta. Asociace pěstitelů, kterou založili, se později stala Družstvem pěstitelů kávy Kibinge. 

Od té doby zažilo družstvo obrovské pokroky v pomoci svým členům nejen při zvyšování jejich výnosu, ale i kvality a chuti jejich kávových zrn pomocí správných zemědělských praktik. 

Pan Lukwata ukazuje na příkladu, jak je například sběr kávových bobů rozhodující pro zachování kvality. 

„Používáme „přírodní postupy“, při kterých jsou kávové boby správně sušeny na celtě nebo nepromokavém materiálu (spíš než na holé zemi) před tím, než jsou oloupány.  

Zlepšení zapojení členů, lepší kvalita

Aby zajistili efektivní komunikaci, jsou pěstitelé rozděleni do Promotérských pěstitelských vesnic nebo zón, které jsou dále děleny na skupiny. Každá skupina je koordinována jedním členem, který je volen podle svých znalostí a dovedností. To umožňuje snazší koordinaci a kontrolu standardů. Pěstitelé-promotéři pracují přímo s farmáři. Jsou živoucí spojnicí mezi nimi a družstvem, říká pan Lukwata. 

„Mobilizují místní farmáře, aby se stali členy družstva,“ vysvětluje. „Pak organizují školení, poskytují informace a pomáhají koordinovat dodávky kávových zrn.“

Prostřednictvím této struktury se pěstitelé naučili o způsobech přípravy vlastního mulče pro své kávové keře, který je příznivý k životnímu prostředí. 

S pomocí Fairtrade prémie mohlo družstvo Kibinge také vybudovat a opravit cesty v oblasti, které byly často během období dešťů neprůjezdné. „Teď se mohou farmáři pohybovat mnohem snáze,“ říká pan Lukwata. 

Pěstitelé si také odhlasovali využití Fairtrade prémie na rozšíření polí na kultivaci kávy výběrem nových semen a jejich správnou kombinací. 

Nedávno pokročilo družstvo ještě o dva kroky dopředu ve snaze zlepšit životy těch, kteří pohání jeho organizaci. Zřídilo obchod a spořitelní a úvěrové družstvo, obojí s pomocí finančních prostředků z Fairtrade prémie. 

Obchod prodává dodávky nebo zemědělské vstupy, které pěstitelé potřebují pro svoje podnikání, jako například kávová semena a hnojiva. Nabízí také technické informace a rady pro bezpečné používání zemědělských chemikálií. 

Spořitelní a úvěrové družstvo poskytuje úvěry svým členům i nečlenům za zvýhodněné ceny. 

„Teď mají farmáři přístup k finančním službám rovnou doma. Můžou si otvírat účty, získat úvěrové prostředky. Můžou s námi spořit peníze a získat půjčku pro osobní i podnikové účely,“ vysvětluje pan Lukwata. Půjčky mohou být investovány do produkce kávy nebo na zachování půdy a vody v souvislosti s klimatickými změnami.

„Bez této možnosti by šli k prostředníkovi, kdyby jim došly peníze před sklizní,“ vysvětluje. „Teď můžou farmáři přijít do vlastního úvěrové družstva, aby vyřešili svoje finanční problémy.“

Obě změny představují obrovský rozdíl pro pěstitele z družstva Kibinge i pro širší komunitu. Reálně umožňují společné pořizování zemědělských vstupů a kolektivní vyjednávání lepších obchodních podmínek. 

Pěstitelé si také odhlasovali využití části Fairtrade prémie na zakoupení pozemku, na kterém bude v budoucnu vybudováno sídlo družstvo. To bude obsahovat moderní závod s technologií na zpracování kávových bobů od začátku do konce, spořitelní a úvěrové družstvo a dodávkový obchod. Bude také sloužit jako návštěvnické centrum pro ty, kteří se chtějí dozvědět víc. 

Pokud jde o pana Lukwatu, je pro něj družstvo něčím víc než jen podnikáním a ziskem. 

„Jsme daleko od hlavních měst,“ říká. „Pro naše farmáře je těžké se tam dostat. A když se tam dostanou, jednají s lidmi, které neznají a kteří neznají je. Ale my je známe. Známe jejich schopnosti například splatit půjčku. Farmáři jsou šťastní, že můžou pracovat s někým, kdo rozumí jejich potřebám.“

A je to právě osobní kontakt, který spolu s profesionalitou, dobrým managementem a vizí činí z Družstva pěstitelů kávy Kibinge inspirací pro ostatní. A tato inspirace se šíří ještě rychleji poté, co bylo Družstvo pěstitelů kávy Kibinge oceněno jako Nejlepší malá organizace pěstitelů v Africe v prvním ročníku Cen Fairtrade v červnu 2014. 

Pro více informací o družstvu Kibinge je kontaktujte na adrese kingecoffee@gmail.com nebo navštivte jejich webovou stránku www.kibingecoffee.com. Pan Lukwata a jeho tým budou jistě rádi!

 

 


Facebook
YouTube