Producenti

Květinová farma Panda Flowers, KeňaŽeny berou své životy do vlastních rukou  

Grace Mumbi, osmatřicetiletá matka samoživitelka, přišla hledat práci na květinovou farmu ležící v okolí jezera Naivasha. Dříve žila s dětmi ve velmi chudých podmínkách. „Nikdy bych nevěřila, že moje děti budou jednou chodit do školy a já budu vlastnit malý domek,“ vzpomíná Grace, jak se bála o budoucnost svou i svých dětí.

Pro Grace, která našla práci na květinové farmě, která má certifikaci Fairtrade, se mnohé změnilo: „Jsem vděčná a šťasná. Můj syn se chce stát televizním redaktorem a moje dcera zdravotní sestrou. Mým největším přáním je, aby se jejich sny vyplnily.“

Mnohé v jejím životě se zlepšilo, nic ale nedostala zadarmo. Dům a pozemek bude muset několik následujících let splácet. Ale nebýt tzv. joint body, grémia pracovníků v Panda Flowers, které investovalo fairtradovou prémii k zajištění půjček pro zaměstnance farmy, by žádný úvěr nikdy nedostala. Na evropské poměry jde sice o nepříliš vysokou částku, cca o 2.500 Euro, pro pracovníky s měsíčním příjmem 70 Euro je to však mnoho peněz. A pokud budou mít její děti ve škole stále dobré výsledky, bude také jejich další vzdělání financováno ze stipendijního programu, který podporuje joint body. „Nejstarší děti pracovníků jsou už na univerzitách,“ prozrazuje Grace. 

Květinové farmy kolem jezera Naivasha dávají desetitisícům lidí možnost obživy. Jen v Panda Flowers pracují témeř 2 tisíce lidí. Grace Mumbi pracuje jako vedoucí pracovnice v továrně, ve které se připravují a balí čerstvě řezané květiny určené pro export. Většinu zaměstnanců tvoří ženy, je jich 1200. Růže jsou citlivé rostliny a vyžadují péči šikovných a pečlivých ženských rukou, které je rozmnožují, vysazují, hnojí, sklízejí a balí.  

Dvanáct žen, které už nemohou být rozdílnější, pocházejí z mnoha vzdálených regionů Keni s různými mateřskými jazyky. Některé jsou samoživitelky, jiné čerstvě vdané, je jim mezi 20 a 40 lety, pod zeleným pracovním oděvem nosí módní džíny nebo pletené vesty a dlouhé skládané sukně. Jsou to ženy, které mají pouze základní vzdělání, a možnost pracovat v Panda Flowers považují za veliké štěstí. Pracují zde ale i ženy, které mají vyšší vzdělání, ale jinde práci zatím nenašly, a práce na farmě je pro ně odrazovým můstkem k dalším zaměstnáním. 

Přes mnoho odlišností má těchto dvanáct žen jednu věc společnou: všechny jsou matkami. To je lze poznat, jakmile začnou mluvit o změnách, ke kterým samy přispívají. V první řadě hovoří o péči, vzdělání dětí a ochraně během těhotenství. Zlepšení pracovních podmínek je také velkým tématem. 

„Předtím, než přišel Fairtrade, byly pracovní podmínky mnohem horší. Nebyly žádné pracovní ani ochranné oděvy, mzda byla výrazně nižší a nebyla vyplácena pravidelně, ale především jsme žili neustále v nejistotě, že o práci přijdeme. Bylo nemožné si plánovat budoucnost. To se naštěstí všechno změnilo. Předtím byly ženy diskriminovány. Neexistovala ani mateřská dovolená, až do posledního dne před porodem jsme musely pracovat. Nyní dostávají dokonce muži týden volna, aby se mohli postarat o ženu a dítě po porodu!“ popisuje Esther Wangari, zatímco ostatní poslouchají a přikyvují. Všechny sdílejí její názor, ale zdá se, že se ostýchají o tom mluvit s cizími lidmi. Naopak Esther už byla dokonce jednou v Evropě, kde na ženské konferenci ve Skandinávii o podobných věcech hovořila. Esther přesně ví, co chce říct a nebere si žádné servítky. Pro Esther má budoucnost konkrétní jméno, které prozrazuje její kšiltovka s logem Fairtrade. 

Mezi ženami v joint body není cítit žádná hierarchie. Když hovoří o pracovních úspěších, také ostatní ženy pookřívají a i na nich je vidět rostoucí sebevědomí. Podle jejich zájmů se angažují v různých oblastech. Esther provozuje mlýn na kukuřici, který byl postaven z fairtradové prémie. „S prázdným žaludkem se nedá pracovat, jídlo je proto základní potřeba! Díky mlýnu, který jsme vybudovali z fairtradové prémie, máme dostatek velmi levné kukuřičné mouky – a to někdy i na úvěr, pokud zrovna nemáme dostatek prostředků na její nákup. I v těžkém období nesmí nikdo hladovět. A díky nízké ceně za mouku ušetříme peníze na jiné věci.“

Cestou z farmy domů klepe v 17h Pauline Gichuhi na barevné plechové dveře jeslí, aby vyzvedla svého desetiměsíčního syna. Jakmile se dveře otevřou, svalí se na ní několik malých batolat. Její syn sedí v náruči vychovatelky. Jakmile spatří svou mámu, nadšeně vykřikne. Tyto jesle jsou jedním z mnoha zařízení v různých částech města, která vznikla díky joint body. Pro ženy představují jesle velkou psychickou i finanční úlevu, protože už nemusí platit za soukromé hlídání, které by je přišlo v porovnání s jeslemi velmi draho. „Dříve mě stála chůva pro mého syna skoro polovinu platu, dnes mě jesle stojí jen desetinu. Plánujeme také otevřít jesle dětem z jiných čtvrtí. Současně se vytvářejí nová pracovní místa, která se sama financují. Už teď tu pracují tři vychovatelky. Někdy samozřejmě můj syn protestuje, když ho dávám do jeslí. Ale jak je šťastný, když ho vyzvedávám! Ale jedním jsem si jistá: v jeslích dostane můj syn lepší základy než u chůvy.“    

Na Pauline, která je rovněž členkou joint body, je znát hrdost, že sama jakožto zaměstnankyně farmy umožňuje pracovat také jiným lidem. Protože ženy pracující pro Panda Flowers žijí v různých částech města, mohou využívat vybudovaných projektů díky fairtradové prémii také jiní obyvatelé těchto čtvrtí, kteří na farmě nepracují. Investice se týkají např. renovací a rozšiřování škol, zajištění zásobování vodou stejně jako zlepšování lékařské péče.

Návrhy na projekty financované z fairtradové prémie přicházejí od zaměstnanců farmy, joint body je pak ověřuje a prostřednictvím demokratického hlasování se rozhoduje, co se bude realizovat. 

Grace Mumbi stojí před svým novým kamenným domkem v nové čtvrti na okraji města Naivasha. Většina sousedních pozemků je ještě prázdná. Sice se právě nastěhovala, ale už stihla natáhnout prádelní šňůru mezi dva keříky. Grace se dívá směrem k jezeru, za kterým zapadá slunce. Skleníky květinových farem se rozpínají nad břehy jezera. V noci, když svítí, vypadá to tady na kopci, jako bychom se dívali do zářícího nitra země.   

Přeloženo z němčiny, článek „Frauen der Panda Flowers Rosenfarm nehmen das Leben in die Hände“, Fairtrade Deutschland


Facebook
YouTube