Producenti

Sklízení štěstí: Fairtrade mění životy v KeniListopad 2014, fotky a článek – Nathalie Bertrams

Šťastnější zaměstnanci, vyšší produktivita, větší prodeje. Od získání Fairtrade certifikace v roce 2011 květinová farma Athi River společnosti Harvest Limited jen prosperuje. Certifikace pomohla společnosti zvýšit prodeje o 30 % a dala impuls ke zvýšení produktivity. Hlavně ale dělníci na farmě zavedli ambiciózní plán rozvoje pro zlepšení živobytí pomocí Fairtrade prémie. 

Farma růží a její ekosystém

Harvest, který funguje už 15 let, zaměstnává kolem 700 zaměstnanců a ve svých sklenících na květinové farmě Athi River vypěstuje víc než 35 milionů růží ročně. Zatímco okolí je suché, prašné a srážky nevidělo posledních několik let, květinová farma je obklopena živou vegetací, květinami a stromy – výsledek ochranářských snah společnosti.

Harvest prémiová komise hlasovala o využití části Fairtrade prémie na environmentální projekty v komunitě, jako například výsadba stromů podíl řeky Athi. Zalesňování zabraňuje půdní erozi, zachovává povodí a zlepšuje místní ekosystém, jehož součástí jsou i krokodýli a hroši. 

Původní odrůdy stromů z jejich ledních školek jsou darovány místním radám a obcím, školám a nemocnicím. Jsou také prodávány zaměstnancům za zvýhodněné ceny jako vhodný příklad pro okolní sousedy. 

Velké myšlenky mají kořeny v Harvestu 

Aktivní ochrana životního prostředí je jen jedním z pilířů strategie Fairtrade prémiové komise. Komise pracuje na zavedení ambiciózního pětiletého rozvojového plánu zaměřeného na genderovou a environmentální ochranu. 

„Fairtrade mění životy a my ještě zvýšíme důležitost Fairtrade prémie,“ říká Samuel Atieno, předseda komise. 

„Jestliže tahle prémie může změnit životy zaměstnanců tak rychle, obrátit život rodiny nebo komunity naruby, proč by nemohla změnit strukturu celé země? V dlouhodobé perspektivě můžeme ovlivnit celou Keňu a potom dokonce i Afriku.“

Jejich dlouhodobá vize se inspirovala Rozvojovými cíli milénia (MDG) a jejich nástupcem z roku 2015, Udržitelnými rozvojovými cíli (SDG). Ty, podle nich, reflektují jejich vlastní problémy. Když komise vypracovávala plán rozvoje, hodnotila a kategorizovala potřeby a výzvy celé komunity. 

Transparentní systém zpětné vazby, zahrnující všechny zaměstnance, vyhodnotila komise jako klíčovou prioritu pro různé skupiny (jako například svobodné matky). Snažila se najít celostní přístup v pohledu na zaměstnance, jeho rodinu a komunitu. Vypracovala systém hodnocení pro kontrolu dlouhodobé uskutečnitelnosti a cíleně zvyšuje úroveň živobytí. 

Hmatatelné úspěchy za pouhé dva roky

Farma samotná poskytuje svým zaměstnancům některé základní služby jako doprava a obědy zdarma, čistou vodu, zdravotní péči a péči o děti. Za dobu platnosti kolektivní smlouvy se zlepšily bezpečnostní standardy a zvýšily se platy. Dělníci sami cítí, že dodržování Fairtrade standardů významně zlepšilo férovost a sociální spravedlnost na pracovišti. 

Kromě těchto výhod dostávají zaměstnanci také Fairtrade prémii – 10 % navíc z kupní ceny z prodeje Fairtrade zboží. Ta jim poskytuje dodatečné prostředky, které mohou investovat podle svého uvážení. 

Navzdory zlepšením v přístupu ke vzdělání v Keni je na střední škole stále vyžadováno školné, které si mnozí rodiče nemohou dovolit. Zaměstnanci si odhlasovali využití části prémie na vzdělání a 50 % zaměstnanců Harvestu už získalo stipendium pro své děti. 

„To je to nejdůležitější, poslat naše děti do školy. Naše budoucnost bude lepší, když budou mé děti vzdělané. Pak budou mít lepší život,“ říká Agnes Mulwa, 34letá zaměstnankyně, jejíž prvorozený syn nyní navštěvuje střední školu. „Doufám, že věci budou pokračovat jako teď a moje dvě dcery budou také moci studovat. Bez Fairtrade systému na farmě bych neměla žádnou naději, že bych svým dětem dala vzdělání.“

Extra podpora jako třeba bezplatné dodávky vložek zajišťují, že i dívky mohou chodit do školy. V minulosti mnohé dívky zůstávaly doma nebo dokonce přestaly chodit do školy, protože si nemohly dovolit vložky. Program nejen že snížil počet absencí, ale zlepšil úspěšnost dívek u zkoušek o rekordních 60 %. 

Mezi další investice patří:

-program na zlepšování obydlí poskytující zaměstnancům prostředky na výstavbu a zlepšování svých příbytků

-vytvoření skupiny prosazující práva žen, která založila nové podnikání pro získání dodatečného příjmu, včetně malého obchodu s potravinami, farmy na chov prasat a dobytka, nebo chov králíků

-vzdělávání zaměstnanců pro získání nových dovedností jako třeba počítačová gramotnost nebo řidičský průkaz

Komunity a skupiny si určily své vlastní priority a mohou pro ně získat podporu. Příležitosti, které tyto sociální, ekonomické a vzdělávací projekty vytváří, nejen že zlepšují úroveň života, ale povzbuzují hrdost a sebeúctu zaměstnanců samotných. 

Ocenění Fairtrade za nejlepší prémiovou komisi v Africe 

Výsledkem působivých úspěchů v oblasti vzdělání, práv žen, zdravotní a environmentální udržitelnosti je ocenění Harvest prémiové komise Fairtrade oceněním za nejlepší zaměstnaneckou prémiovou komisi v Africe pro rok 2014. 

„Je skvělé, že naše úspěchy za tak krátkou dobu byly oceněny a doceněny,“ říká Lawrence Mwangi, pokladník 12členné prémiové komise, která se skládá z mužů a z žen. 

„Pomocí výhod prémie jsme schopni se podívat za hranice naší práce a našich platů a rozvíjet větší a lepší vizi. Z pohledu motivace nás to udržuje v ještě pevnějším odhodlání a ještě víc se snažíme.“

Fairtrade květiny od Harvestu jsou opravdu jiné. Mohou vytvářet kytice štěstí. 

 


Facebook
YouTube