Produkty

Výrobky od tradičních fairtradových organizací


Druhou možností, jak poznat fairtradový výrobek, je logo fairtradové organizace, která výrobek dováží. Zde se jedná o takzvaný tradiční způsob, kdy je fairtradový původ výrobku zaručen samotnou organizací, která jej dováží. V mnoha zemích západního světa si již tyto velké organizace, z nichž mnohé fungují už několik desítek let, vydobyly takové postavení, že spotřebitelé automaticky vybírají výrobky podle jejich loga, a právě toto logo je pro ně zárukou. Mezi takovéto organizace patří například Gepa, EZA, CTM – Altromercato, Oxfam a další. 

 

Výhodou tradičního způsobu značení je možnost dovozu a prodeje prakticky jakéhokoliv produktu, jelikož v tomto systému nejsou speciální standardy pro jednotlivé komodity. Uvedené organizace se zabývají pouze dovozem fair trade výrobků, jsou členy WFTO (Světové fairtradové organizace) a samy o sobě jsou zárukou původu zboží. Členstvím v WFTO se zavazují k dodržování deseti obecných standardů fair trade.  Většina z těchto tzv. "tradičních" dovozců vznikla v 70. letech a za tu dobu si již vybudovala silné postavení na poli fair trade. Řemeslné výrobky na sobě často žádné označení nenesou a zárukou je zde tedy opět organizace, která je dováží. 

hudebni_nastroje

Mezi tyto rukodělné výrobky patří nepřeberné množství dekorativních, ale i užitkových předmětů a hudebních nástrojů. Právě řemesla jsou tradiční součástí spravedlivého obchodu. Rukodělné produkty fair trade jsou k dostání výhradně ve specializovaných fairtradových obchůdcích. Široká nabídka řemesel dokazuje diverzitu zemí globálního Jihu a jednotlivých regionů, nabízí však ještě mnohem víc - fair trade není anonymní obchod, jeho součástí je naopak poskytování informací o zemi, družstvu, případně i člověku, který ten který předmět vyrobil.

rukodelne


Facebook
YouTube