Produkty

Banány


V banánovém průmyslu jsou výroba, zisk a moc velice koncentrované. Několik málo korporací dominuje prodejům na tradičních importních trzích v Evropě a Severní Americe. Navíc posun moci směrem k prodejním řetězcům zhoršil současný stav, kdy producenti banánů dostávají jen to, co zbude. Mezitím si drobní pěstitelé banánů a dělníci na banánových plantážích stěží vydělají na živobytí, často žijí ve ve


Zde se dozvíte víc o:

•problémech, kterým čelí producenti banánů,

•přínosech Fairtrade pro producenty,

•Fairtrade certifikovaných producentech,

•koupi a prodeji Fairtrade banánů,

•standardech pro drobné pěstitele banánů a banánové plantáže.

Problémy, kterým čelí producenti banánů 

Pouze 20 % ceny, kterou zaplatí spotřebitel za banány, se dostane zpátky do exportující země.

Banány jsou jedním z nejdůležitějších plodin jak z pohledu spotřeby, tak obchodu. Každoročně je spotřebováno skoro 100 milionu metrických tun banánů, ze kterých je zhruba 15 milionů exportovaných. Banány jsou čtvrtou nejdůležitější plodinou na světě a pátou nejobchodovanější zemědělskou komoditou (po obilninách, cukru, kávě a kakau), která ročně generuje miliardy dolarů. 

V banánovém průmyslu jsou produkce, zisky a přístup na trh vysoce koncentrovány. Pouhých pět korporací kontroluje okolo 80 % prodejů na světových trzích, zatímco drobní pěstitelé banánů a dělníci na banánových plantážích si stěží vydělají na živobytí a často žijí ve velice těžkých podmínkách. 

Jenom 20 % ceny, kterou spotřebitel zaplatí za banány v supermarketu, se dostane zpátky do exportující země. Platy dělníků a příjmy pěstitelů jsou jen nepatrnou částí celkových příjmů. Důležitými součástmi v banánovém průmyslu jsou obalové materiály, hnojiva a pesticidy. 

Nejlevnější možný výrobní proces

Zatímco rozlehlé plantáže mohou efektivně produkovat levnější banány připravené na export na severní trhy, systém jako takový čelí mnohým neodmyslitelným problémům. Velké korporace zapojené do produkce banánů mají historicky negativní vliv na vlády v Latinské Americe, zejména v zemích, kde mají umístěny svoje plantáže. 

Podmínky a ceny upřednostňují nejlevnější možnou produkci, i kdyby porušovala pracovně-právní práva nebo poškozovala životní prostředí. Na plantážích jsou například používána obrovská množství pesticidů a fungicidů jako prevence rozšiřování chorob. 

Typická banánová plantáž ve Střední Americe používá okolo 70 kg pesticidů na hektar za rok. To je 10x víc, než se běžně používá v produkci jiných plodin ve vyspělých zemích. Tyto chemické spreje mohou mít závažné dopady na zdraví pracovníků a lidí žijících v okolí, stejně tak jako na okolní přírodu. 

Na mnoha plantážích je pracovní den velice dlouhý, často 12 – 14 hodin bez placených přesčasů.

Navíc, v důsledku neustálého poklesu cen banánů v posledních desetiletích, se každodenní život mnohých dělníků na plantážích a drobných pěstitelů neustále zhoršuje. Na mnoha plantážích jsou pracovní dny velice dlouhé, často 12 – 14 hodin bez placených přesčasů. Většina dělníků nemá záruku proti nenadálé výpovědi, mnozí z nich mají jen krátkodobé pracovní smlouvy na šest měsíců nebo ještě kratší. 

Přínosy Fairtrade pro producenty

Banány s označením FAIRTRADE certifikace jsou produkovány organizacemi drobných pěstitelů nebo na plantážích, které splňují přísné sociální a environmentální standardy. Pěstitelům, kteří produkují Fairtrade certifikované banány, je garantována Fairtrade minimální cena, která pokrývá náklady na udržitelnou produkci, a Fairtrade prémie v objemu 1 $ za jednu 18,14 kg krabici banánů, která je investována do komunitních projektů.

Fairtrade standardy pro produkci banánů se liší pro organizace drobných pěstitelů a pro plantáže. Fairtrade minimální cena a prémie jsou ale stanoveny na stejné úrovni pro oba typy organizací. 

Fairtrade minimální cena a prémie

•Výrobním organizacím je hrazena Fairtrade minimální cena, která by měla pokrývat průměrné udržitelné náklady výroby. Fairtrade minimální cena banánů je v každém regionu jiná a je založena na nákladech udržitelné produkce. 

•Fairtrade cena organických banánů je vyšší než běžná cena. Pro více informací o Fairtrade cenách banánů klikněte na tento odkaz

•Fairtrade prémie činí 1 $ za 18,14 kg krabici banánů a je vyplácena výrobním organizacím. 

Fairtrade standardy platné pro drobné pěstitele

•Zisk musí být rovnoměrně rozdělen mezi členy družstva nebo asociace. 

•Všichni členové výrobní organizace musí mít právo se vyjádřit v rámci rozhodovacího procesu a řízení organizace. 

Pro více informací o standardech pro malé producenty se můžete dočíst zde. 

Fairtrade standardy pro banánové plantáže

•Komise pro Fairtrade prémii je tvořena dělníky a managementem a rozhoduje o využití prémie. 

•Prémie nesmí být použita na pokrytí stávajících provozních nákladů, ale na zlepšení životních a pracovních podmínek. 

•Nucená práce a dětská práce dětí do 15 let je přísně zakázána. Práce dětí nad 15 let nesmí být v rozporu s jejich vzděláváním. Tato práce nesmí ohrožovat jejich zdraví. 

•Dělníci mají právo na založení a vedení nezávislých odborů. 

•Platy musí být stejné nebo vyšší, než je regionální průměr nebo minimální plat. 

•Na pracovišti musí být zavedena zdravotní a bezpečnostní opatření na prevenci pracovních úrazů. 

Pro vice informací o Fairtrade standardech produkce banánů si můžete stáhnout a přečíst Standardy čerstvého ovoce (včetně banánů a hroznů). 

 


Facebook
YouTube