Produkty

Čaj


Ačkoliv tržní ceny čaje dosáhly v letech 2009 – 2010 historického maxima, absolutní ceny jsou na stejné úrovni nebo nižší, než byly před 30 lety.


Níže se dozvíte o:

-problémech, se kterými se potýkají pěstitelé čaje

-přínosech Fairtrade pro pěstitele

-Fairtrade certifikovaných pěstitelích

-prodeji Fairtrade čaje

-Fairtrade standardech pro organizace drobných pěstitelů a pro čajové plantáže

Ačkoliv tržní ceny čaje dosáhly v letech 2009 – 2010 historického maxima, absolutní ceny jsou na stejné úrovni nebo nižší, než byly před 30 lety. Na druhou stranu čelí pěstitelé znatelnému nárůstu životních nákladů kvůli inflaci ceny potravin, sníženým ziskům ze sklizní a depreciaci místních měn oproti dolaru. 

Po vodě je čaj nejoblíbenějším nápojem na celém světě. Za vteřinu se ho vypije více než 70 000 hrnků. Stejně jako kakao a káva je čaj v mnoha ohledech pozůstatkem z koloniálních dob. Mnohé čajové plantáže v Indii, na Srí Lance a ve východní Africe byly původně založeny v dobách britského impéria. Celosvětově je do čajového průmyslu zapojeno více než 50 milionů lidí, často v jedněch z nejméně rozvinutých zemí na světě. Čaj je většinou pěstován na plantážích, méně často družstvy drobnými pěstitelů. 

Problémy, kterým čelí pěstitelé čaje 

Čaj je rozmanitý produkt s mnoha stupni a typy, od čajových pytlíků pro masovou spotřebu až po vysoce kvalitní specializované sypané a organické čaje. Tržní ceny se extrémně různí, nejen podle kvality a typu, ale také v závislosti na produkčních metodách používaných v zemi původu. I když jsou tržní ceny v současnosti poměrně vysoké, produkční náklady znatelně vzrostly kvůli výraznému zvýšení vstupních nákladů (palivo, hnojiva, doprava apod.) v souvislosti s cenou ropy a oslabení místních měn oproti dolaru, neboť čaj je nejčastěji obchodován právě v dolarech. 

Svoji roli hrají i produkce a sklizeň, neboť klimatické změny s sebou přinesly zvýšenou nepředvídatelnost změn počasí a sucha snižující sklizeň v několika posledních letech. 

Příjmy ovlivnil také posun v tržní poptávce. Na vedoucích Fairtrade trzích, jako je Británie, se poptávka posunula směrem k levnějším africkým čajům a dál od čajů pěstovaných v Indii a na Srí Lance. Poptávka roste také po zeleném čaji z Číny a Vietnamu. 

Špatné pracovní podmínky pracovníků na čajových plantážích

Pracovníci na čajových plantážích žijící na pozemcích patřících plantáži jsou často závislí na vlastnících, aby zajistili jejich základní potřeby, jako je zdravotnictví, bydlení, přístup k pitné vodě a základní vzdělání jejich dětí. 

Ačkoliv jsou pracovní a platové podmínky pracovníků na čajových plantážích často regulovány vládou, historicky je práce na čajových plantážích považována za nekvalifikovanou, tudíž hůř placenou. Neutěšená situace pracovníků na čajových plantážích je známým problémem v mnoha zemích, kde se čaj pěstuje, jako například v Indii, na Srí Lance nebo v Keni. 

Pracovníci, kteří žijí na pozemcích patřících plantážím, často závisí na majitelích, kteří jim zajišťují základní potřeby, jako je zdravotnictví, bydlení, veřejné služby, přístup k vodě nebo základní vzdělávání jejich dětí. 

Špatná ziskovost v posledních 30 letech znatelně narušila investice do infrastruktury a vedla k mnoha opatřením na snížení nákladů. Základní potřeby jsou často zanedbávány a dělníkům a jejich dětem tak nezbývá nic jiného, než pokračovat v nekonečném cyklu závislosti a vulnerability. 

Klima a problémy mnoha čajových producentů 

Produkce čaje úzce závisí na zavedených dešťových schématech. V posledních letech došlo ke snížení celkových srážek v mnoha regionech, kde se čaj pěstuje. Tyto změny souvisí s odlesněním a změnou globálního klimatu. Dešťové srážky, které přicházejí, jsou často mnohem extrémnější a mezi nimi následuje dlouhé období sucha často zakončené ničivými povodněmi. Výsledkem je, že se voda řádně nevsákne do půdy. 

Kvůli nejistotě ohledně místního počasí je pro producenty čaje mnohem důležitější otázka přizpůsobitelnosti. Fairtrade je jedním z průkopníků v této oblasti, a to pomocí spolupráce s Café Direct a GTZ, německou rozvojovou organizací zabývající se udržitelným rozvojem. V rámci programu ADAPTCC (Adaptace na klimatické změny) ve východní Africe spolupracovaly tyto organizace s čajovými producenty na pilotním projektu hledání cesty zmírnění vlivu klimatických změn na jejich životy. 

Přínosy Fairtrade pro pěstitele 

Zvyšující se počet čajových společností a organizací drobných pěstitelů pracují na získání Fairtrade certifikace, aby zajistily pěstitelům a dělníkům rovnější zacházení a solidní platy, vyšší nebo srovnatelné s legislativním minimálním platem. 

Pracovníci v organizacích a na plantážích, certifikovaných Fairtrade, těží také z Fairtrade prémie, která je v současnosti vyplácena na úrovni 50 centů dolaru za kilo nebo v hodnotě 1,10 USD za kilo v závislosti na kvalitě čaje. V roce 2009 bylo Komisím pracovníků a producentů v rámci Fairtrade prémie vyplaceno dohromady 6 milionů dolarů na rozvoj komunit (vzdělávání, zdravotnictví, komunitní zdroje apod.). 

Fairtrade také pomáhá čajovým producentům získat přístup na nové trhy. Například skupina pěstitelů čaje v Malawi zažila nečekané úspěchy poté, co v roce 2007 vyhrála Fairtrade ocenění pěstitelům čaje. Více informací naleznete zde (PDF). 

Fairtrade stanovil standardy pěstování čaje jak pro plantáže, tak pro organizace drobných pěstitelů. 

Standardy pro čajové plantáže 

Požadavky Fairtrade standardů pro plantáže s námezdní pracovní silou jsou definovány takto:

•Musí být vytvořena Fairtrade prémiová komise zahrnující zástupce dělníků i vedení. Tato komise rozhoduje o využití Fairtrade prémie. 

•Prémie nesmí být využita na pokrytí operativních nákladů. Má být využita na zlepšení životních a pracovních podmínek. 

•Nucená práce a práce dětí do 15 let je zakázána. Práce dětí nad 15 let nesmí narušovat jejich vzdělávání. Děti nesmí vykonávat práce ohrožující jejich zdraví. 

•Pracovníci mají právo na založení nezávislých odborů. 

•Platy musí být stejné nebo vyšší než je regionální průměr nebo minimální plat. 

•Musí být zavedena zdravotní a bezpečností opatření, aby se zamezilo pracovním úrazům. 

Více o Fairtrade standardech pro plantáže se dočtete zde. 

Standardy pro organizace drobných pěstitelů 

Požadavky Fairtrade standardů pro organizace drobných pěstitelů jsou stanoveny takto:

•Příjmy musí být rozděleny mezi členy družstva nebo asociace. 

•Všichni členové musí mít právo hlasovat v rámci rozhodování v rámci organizace. 

•Organizace drobných pěstitelů by měly spravovat Fairtrade prémii demokraticky a měly by ji reinvestovat dle potřeb komunity. 

Více o Fairtrade standardech pro organizace drobných pěstitelů se dočtete zde.

Fairtrade fakta a data o pěstování čaje: Monitorovací a vyhodnocovací zpráva za rok 2014, 6. vydání, Fairtrade International

Fairtrade certifikovaní producenti 

Případovou studii o Fairtrade čajových producentech si můžete přečíst na webu Fairtrade Foundation. Chcete-li se dozvědět, které organizace jsou momentálně Fairtrade certifikovány, můžete se podívat do databáze dostupné na webu FLO-CERT

Prodej Fairtrade čaje 

Chcete-li zjistit více o produktech dostupných ve vaší zemi, podívejte se na web národní Fairtrade organizace. Zajímá-li vás distribuce Fairtrade čaje, kontaktujte nás.  

 


Facebook
YouTube