Produkty

Rýže


Drobní pěstitelé jsou často nuceni prodávat nejen přebytek, ale často i většinu své sklizně za ceny hluboko pod produkčními náklady.


Níže se dozvíte o:

•problémech, kterým čelí pěstitelé rýže 

•přínosech Fairtrade pro pěstitele 

•Fairtrade certifikovaných pěstitelích

•prodeji Fairtrade rýže

•Fairtrade standardech pro rýži 

Problémy, kterým čelí pěstitelé rýže 

Více než miliarda lidí, převážně drobných farmářů v rozvíjejících se zemích, si na živobytí vydělává zejména, nebo pouze pěstováním rýže. 

Rýže je nejspotřebovávanější plodinou na světě – každý rok je vyprodukováno a spotřebováno 397 milionů tun. Od 60. let produkce rýže neustále roste. Mnohé rozvíjející se země, jako je Indie, které dříve pociťovaly nedostatek, jsou nyní schopny nejen pokrýt svou vlastní spotřebu, ale dokonce i exportovat přebytečnou produkci. Více než miliarda lidí, převážně drobných farmářů v rozvíjejících se zemích, si na živobytí vydělává zejména, nebo pouze pěstováním rýže. 

Aby byly zajištěny dostatečné domácí dodávky, jsou exportní firmy v mnoha zemích subjektem legislativní regulace. Přesto zůstává hlad značným problémem v mnoha zemích, kde se rýže pěstuje, dokonce i v těch, ve kterých se vypěstuje mnohem víc, než je domácí poptávka. 

Drobní pěstitelé jsou často nuceni prodávat nejen své přebytky, ale i většinu úrody za ceny hluboko pod produkčními náklady. Pouze v ojedinělých případech mají prostředky na skladování čerstvě sklizené rýže, než budou mít šanci získat lepší cenu. 

Dotovaná rýže snížila ceny na mezinárodních trzích 

Navíc je v mnoha zemích čím dál složitější, když ne zhola nemožné, prodat domácí rýži za udržitelné ceny. Kvůli politice liberalizace snížila dotovaná rýže z výrobně vysoce efektivních zemí, jako je USA a Japonsko, ceny na světových trzích hluboko pod produkční náklady. 

Rýže z produkčně vysoce efektivních zemí, jako je USA a Japonsko, snížila ceny na světových trzích pod úroveň produkčních nákladů. 

Také neustále stoupá cena “vylepšených” semen a souvisejících zemědělských chemikálií. Aby si je farmáři mohli koupit, musí si často brát půjčky a jakmile jsou zadluženi, málokdo z nich se dokáže vysvobodit ze začarovaného kruhu zadluženosti. Často jsou tak nuceni prodat i to málo země, co mají. 

Přínosy Fairtrade pro pěstitele 

Fairtrade International podniklo první kroky k zavedení Fairtrade standardů pro produkci rýže v roce 2000. Cílem bylo otevřít nové trhy, ze kterých by drobní pěstitelé mohli těžit. Od zavedení standardů dostávají farmáři, kteří prodávají rýži za podmínek Fairtrade, cenu, která pokrývá jejich náklady na udržitelnou produkci. Také dostávají Fairtrade prémii, kterou investují do sociálních, ekonomických a environmentálních projektů ve svých komunitách.  

Fairtrade standardy pro rýži 

Fairtrade standardy pro rýži zajišťují, že:

•Producenty jsou malé rodinné farmy, sdružené v družstvech nebo asociacích, které vlastní a demokraticky řídí. 

•Minimální cena je vyplácena přímo výrobním družstvům. 

•Environmentální standardy omezují používání agrochemikálií, zakazují geneticky modifikované rostliny a podporují udržitelnost. 

•Na vyžádání jsou družstvům poskytovány úvěrové linky ještě před sklizní, až do výše 60 % z celkové prodejní ceny. 

•Fairtrade prémie je vyplácena navíc nad prodejní cenu. Je využívána na sociální a ekonomické investice, jako je vzdělávání, zdravotnictví, zpracovatelské vybavení a půjčky členům. 

•Je zakázána nucená a dětská práce. 

Více o Fairtrade standardech pro rýži si můžete stáhnout v následujícím dokumentu. 

Fairtrade certifikovaní pěstitelé 

Řadu případových studií o Fairtrade pěstitelích kávy si můžete přečíst na webu Fairtrade Foundation. 

Chcete-li se dozvědět, které organizace jsou momentálně Fairtrade certifikovány, můžete se podívat do databáze dostupné na webu FLO-CERT. 

Prodej Fairtrade rýže 

Chcete-li zjistit více o produktech dostupných ve vaší zemi, podívejte se na web národní Fairtrade organizace. Zajímá-li vás distribuce Fairtrade rýže v ČR či na Slovensku, kontaktujte nás. 

 


Facebook
YouTube