Fairtradová města, školy, církve

Fairtradová města, školy, církve

Fairtradová města

Fairtradová města jsou mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporována a zviditelňována myšlenka fair trade. Cílem kampaně je osvěta fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Titul je udělován nejen městům a malým obcím, ale také univerzitám, školám nebo církvím.

V lednu 2011 se ke kampani přidala i Česká republika. Iniciativu u nás společně koordinují Fairtrade Česko a Slovensko, NaZemi a Ekumenická akademie. Prvními Fairtradovými městy se u nás stala 14. září 2011 současně města Litoměřice a Vsetín.

Jak se může město stát Fairtradovým městem?

Města musí pro získání titulu naplnit pět kritérií:

 1. Je vytvořena místní řídicí skupina za účelem podpory fair trade ve městě.
 2. Město oficiálně podporuje fair trade (podpora fair trade je součástí strategických dokumentů).
 3. V místních obchodech a kavárnách jsou dostupné fairtradové produkty.
 4. Místní organizace (školy, nevládní organizace, církve, knihovny apod.) podporují fair trade.
 5. Místní média informují o fair trade.

Více informací o kampani a jak se do ní zapojit naleznete na www.fairtradovamesta.cz.

Fairtradové školy

Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora spotřeby fairtradových produktů na školách. Školy mohou při splnění kritérií získat titul, kterým dávají svému okolí najevo svou společenskou odpovědnost, ať už spotřebou produktů či zařazením globálních témat do běžné výuky.

Připojte se k Fairtradovým školám! Je to jednoduché!

 • uspořádejte na škole ochutnávku fairtradových produktů, besedu nebo výstavu k pracovním podmínkám v rozvojových zemích
 • zapojte do spolupráce městské zastupitele, knihovnu, obchodníky či místní ekologickou organizaci
 • spolupracujte s organizacemi pracujícími v globálním rozvojovém vzdělávání, využijte jejich vzdělávací materiály, akreditované semináře pro učitele či žáky nebo konzultace k tématu
 • začleňte globální rozvojová témata do výuky, informujte žáky, jejich rodiče a členy učitelského sboru o problémech spojených s globalizací
 • šiřte informace o fair trade
 • zorganizujte osvětovou akci na podporu fair trade
 • využívejte ve škole fairtradové produkty v místním bufetu, pro občerstvení při akcích a událostech školy, v ředitelně a sborovně školy

Jak se může škola stát Fairtradovou školou?

Školy mohou titul Fairtradová škola získat při splnění pěti kritérií:

 1. Na škole funguje řídicí skupina za účelem podpory fair trade.
 2. Škola oficiálně podporuje fair trade.
 3. Pedagogové školy zařazují globální rozvojová témata do výuky a dále se v nich profesně vzdělávají.
 4. Škola využívá fairtradové produkty při svých aktivitách.
 5. Škola pořádá akce na podporu fair trade pro širší veřejnost a usiluje o medializaci fair trade v místních médiích.

Rádi byste, aby se do kampaně zapojila i Vaše škola? Více informací můžete najít na webu www.fairtradoveskoly.cz.

Fairtradové církve a náboženské společnosti

Fairtradové církve a náboženské společnosti je kampaň náležející do mezinárodní iniciativy Fairtradová města. Církve a náboženské společnosti dlouhodobě bojují za spravedlivější svět a podporou fair trade pokračují v této tradici. Využívání fair trade výrobků církvemi a náboženskými společnostmi má zásadní vliv na životy producentů a stav životního prostředí v rozvojových zemích, je účinným nástrojem boje proti chudobě a za zlepšení pracovních podmínek v rozvojovém světě.

Statusem budou moci jednotlivé sbory, náboženské obce nebo farnosti ukázat ve svém okolí svou globální odpovědnost a zájem zasadit se za spravedlivější svět. V České republice iniciativu koordinuje Fairtrade Česko a Slovensko, NaZemi a Ekumenická akademie Praha.

Jednotlivé sbory se mohou do kampaně zapojit naplněním pěti kritérií:

 1. Minimálně jedna osoba je odpovědná za podporu fair trade.
 2. Sbor oficiálně podporuje fair trade.
 3. Sbor využívá fairtradové produkty pro svou spotřebu.
 4. O fair trade jsou informováni členové sboru.
 5. Sbor pořádá akce na podporu fair trade pro širší veřejnost.

Více informací a dokumenty ke stažení je možno nalézt na stránkách kampaně www.fairtradovecirkve.cz.