Zapojte se

Fairtradové církve a náboženské společnosti


Fairtradové církve a náboženské společnosti je kampaň náležející do mezinárodní iniciativy Fairtradová města. Církve a náboženské společnosti dlouhodobě bojují za spravedlivější svět a podporou fair trade pokračují v této tradici. Využívání fair trade výrobků církvemi a náboženskými společnostmi má zásadní vliv na životy producentů a stav životního prostředí v rozvojových zemích, je účinným nástrojem boje proti chodobě a za zlepšení pracovních podmínek v rozvojovém světě.


Statusem budou moci jednotlivé sbory, náboženské obce nebo farnosti ukázat ve svém okolí svou globální odpovědnost a zájem zasadit se za spravedlivější svět. V České republice iniciativu koordinuje Fairtrade Česká republika, NaZemi a Ekumenická akademie Praha.


Jednotlivé sbory se mohou do kampaně zapojit naplněním 5 kritérií:

  • minimálně 1 osoba je odpovědná za podporu fair trade
  • sbor oficiálně podporuje fair trade
  • sbor využívá fairtradové produkty pro svou spotřebu
  • o fair trade jsou informování členové sboru
  • sbor pořádá akce na podporu fair trade pro širší veřejnost

Více informací a dokumenty ke stažení je možno nalézt na stránkách kampaně www.fairtradovecirkve.cz.

Facebook
YouTube