Zapojte se

Fairtradové školy


Fairtradové školy jsou součástí kampaně Fairtradová města – mezinárodní iniciativy označování míst, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta v oblasti fair trade a podpora spotřeby fairtradových produktů na školách. Školy mohou při splnění kritérií získat status, kterým dávají svému okolí najevo svou společenskou odpovědnost, ať už spotřebou produktů či zařazením globálních témat do běžné výuky.

Jak se může škola stát Fairtradovou školou?

Školy mohou status Fairtradová škola získat při splnění pěti kritérií:

 1. Na škole funguje řídicí skupina za účelem podpory fair trade.
 2. Škola oficiálně podporuje fair rade.
 3. Pedagogové školy zařazují globální rozvojová témata do výuky a dále se v nich profesně vzdělávají.
 4. Škola využívá fairtradové produkty, ty lze také zakoupit v prostorách školy.
 5. Škola pořádá akce na podporu fair trade pro širší veřejnost a usiluje o medializaci fair trade v místních médiích.

Jaké jsou přínosy pro školy?


 • posílení dobrého jména instituce u žáků, rodičů i veřejnosti
 • vzdělávání a výchova žáků praktickým příkladem
 • náměty pedagogům pro výuku
 • příležitost pro pozitivní medializaci aktivit školy
 • téma odpovědné spotřeby a začlenění globálních témat do výuky jako přidaná hodnota ve srovnání s jinými školami
 • aktivní příspěvek naplňování veřejných cílů podpory odpovědné spotřeby a udržitelného rozvoje

Rádi byste, aby se do kampaně zapojila i Vaše škola? Více informací můžete najít na webu Fairtradové školy.


Facebook
YouTube